De oudercommissie wordt gevormd door een aantal actieve en enthousiaste ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij Casa Bambini.
Wij komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar en behartigen de belangen van de ouders.
Ook zijn wij betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten binnen Casa Bambini.
De oudercommissie mag daarnaast het management adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen.

Doel
Vanuit de Wet Kinderopvang is iedere opvangorganisatie verplicht om een oudercommissie te hebben. Het doel van de oudercommissie is het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en hun spreekbuis te zijn richting de leidinggevenden Els den Ouden en Leonie Brand.
Wij kunnen over een aantal zaken gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Dit kan gaan over veranderingen in de organisatie, het beleid, de prijsstelling en de openingstijden, maar ook over voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid of hygiëne.

Wat houdt dit concreet in? Het afgelopen jaar hebben wij ons o.a. met de volgende zaken bezig gehouden.

1. Aanleg nieuwe tuin
2. Jaarplan 
3. Tarieven 
4. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)


De leden van de oudercommissie:
Voor de mensen die het gezicht achter onze oudercommissie nog niet kennen willen wij ons even voorstellen: 

Voorzitter: Wietske Profijt

Secretaris: Marlinde/Michel Kompanje

Penningmeester: Suzan Oost

De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

 • het voeren van overleg met het hoofd van het kinderopvang over de dagelijkse gang van zaken;
 • het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met groepsleiding;
 • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.
 • de belangen van de kinderen en de ouders  waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen
 • te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 • algemene voedingsaangelegenheden
 • algemene beleid over opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • hoe verantwoorde kinderopvang wordt geboden, waaronder het pedagogisch beleid
 • het beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten voor de kinderen
 • de vaststelling of wijziging van de klachtregeling en het aanwijzen van verantwoordelijkheden voor de behandeling van klachten
 • prijswijzigingen van de opvang
 • de openingstijden

Meer informatie hierover ligt vast in het reglement oudercommissie of via oc@casa-bambini.nl

 

Penningmeester: Suzan Oost

Ik ben Suzan Oost - Ranke, ik ben getrouwd met André en we hebben 2 kinderen, Floor en Marijn.
Floor zit inmiddels op school dus zij gaat naar de BSO en Marijn speelt nog lekker bij Casa Bambini. 
Als de kinderen bij Casa Bambini zijn ben ik aan het werk als drogist.
Na mijn werk geniet ik van mijn gezin en wandelingen met mijn Spaanse waterhond Benji.
Daarnaast zit ik in de ouder commissie van Casa Bambini dus als er vragen zijn of dergelijke kunt u mij altijd benaderen.

Tot ziens