Casa Bambini werkt volgens de normen van de Wet Kinderopvang.
Wij werken met een kwaliteitssysteem waarin ook het protocol pedagogisch beleid opgenomen.
Aan de hand van dit kwaliteitssysteem komt de kwaliteit van Casa Bambini naar voren.
Het is een systeem dat dagelijks door de organisatie wordt gebruikt. Casa Bambini gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moet gaan.
Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle, ruimtelijke, individuele- en positieve benadering.