Skip to main content

De Rupsjes

Op groep: ‘De rupsjes’, worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen.

Baby’s zijn welkom bij ons vanaf het moment dat ze 10 weken oud zijn. Voordat uw baby bij ons start, plannen wij 1 á 2 (gratis) wenmomenten in voor uw kindje; tijdens deze wenmomenten bespreekt u met de medewerkster alle belangrijke informatie, onder het genot van een kop koffie of thee, met de medewerkster. U bespreekt onder andere: het welbevinden van uw kindje, de voeding, de slaaptijden en eventuele bijzonderheden. Deze wenmomenten worden na de inschrijving en ongeveer 3 á 4 weken voor de startdatum ingepland met de mentor van uw kind. Vanuit de wet IKK moeten wij voldoen aan de eis dat ieder kind een eigen mentor heeft. Het woord ‘mentor’ klinkt misschien wat zwaar; maar de mentor is er juist voor u als ouder om laagdrempelig persoonlijk contact te onderhouden omtrent het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Deze medewerkster is vaak iedere dag of grotendeels aan het werk op de dag(en) dat uw kind naar de opvang komt. 0-jarigen hebben daarnaast tijdens de opvangdagen minimaal 2 vaste medewerksters die hen begeleiden; dit wordt ook wel het ‘vaste gezichtencriterium’ genoemd.

 

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar zitten kinderen in de peuterleeftijd. Peuters ontwikkelen zich op bepaalde belangrijke gebieden zoals o.a. de taalontwikkeling en de motoriek. Met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar werken wij gerichter door het stimuleren van deze ontwikkelingsgebieden en zorgen wij voor een passend spel en speelaanbod. Door met de juiste materialen te werken kunnen wij kinderen spelenderwijs leren over verschillende thema’s, onderwerpen, gebeurtenissen en alles wat een peuter zoal bezighoudt.

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar spelen gezellig bij ons in de groep: De rupsjes. Deze groep is compleet ingericht met het oog op het veilig kunnen laten spelen en rusten van kinderen in de jongere leeftijd (0-1 á 1,5 jaar) en het uitdagen en stimuleren van de kinderen in de daarop volgende leeftijd. De groep beschikt over de nieuwste materialen en meubels; een prachtige ruime en huiselijke groep, welke uiteraard voldoet aan alle veiligheidseisen. Neem een kijkje tussen onderstaande foto’s en oordeel zelf.

Wat neemt u mee?

Wat u meeneemt is afhankelijk van de leeftijd en behoeftes van uw kind.
In principe is alles grotendeels aanwezig op de opvang; wij zorgen voor luiers, billendoekjes, fruit(happen), brood, beleg, slaapzakken, etc.
Toch vragen wij u om wat spulletjes mee te geven, welke precies leest u hieronder.

Voeding

Wanneer uw baby nog melk drinkt, dient u de flesvoeding (borstvoeding of kunstvoeding) van uw baby mee te geven, mét een flesje waar uw kind goed uit drinkt.
Ook vragen wij u om zelf de warme groentehappen mee te geven; de warme happen worden tot maximaal 1,5 jaar gegeven op de opvang. Vanaf die leeftijd kunnen kinderen prima wachten tot etenstijd en is het wel zo gezellig en belangrijk dat ze thuis mee-eten. Fruithapjes maken wij zelf van vers fruit en uiteraard houden wij rekening met allergieën en waar mogelijk met bepaalde wensen m.b.t. de voeding

Uw kind krijgt een persoonlijk mandje, waarin wij de volgende spullen leggen:
• Een grote hydrofiele luier (aanwezig op de opvang); deze wordt in bed onder het hoofdje van uw kind gelegd en wordt elke week gewassen door ons.
• Een slaapzak (aanwezig op de opvang); ook de slaapzak wordt iedere week door ons gewassen.
• Eventueel een speentje of knuffeltje waar uw kind gehecht aan is; deze mag u zelf meegeven.
• Een fles en eventueel een poedertoren en/of warme hap vanuit huis; borstvoeding wordt volgens de richtlijnen in de koelkast bewaard. Een eigen fles neemt u ook mee aangezien kinderen vaak het beste uit hun eigen flesje drinken.
• Een overdrachtsschrift; deze ontvangt u van ons tijdens het eerste wenmoment. Hierin schrijven we tot 1,5 jaar iedere dag een verhaaltje over uw kind en de gegevens m.b.t. de voedingsmomenten en slaapmomenten op.

Uiteraard zorgt u zelf voor passende kleding aansluitend bij het weertype; wilt u er rekening mee houden dat uw kind kleding aankrijgt welke vies mogen worden?
Daarnaast is het handig om uw kind altijd een extra setje reservekleding mee te geven

Dagritme

In de groepen hanteren we een dagritme (voor kinderen die hier in mee kunnen qua voeding en slaapjes); een vertrouwd dagritme geeft houvast aan kinderen en pedagogisch medewerkers.

Doordat kinderen weten wat er komen gaat, scheppen wij een (emotioneel) veilige omgeving. Én een vertrouwd dagritme geeft rust; ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dagritme zoals wij dat hanteren (thema’s/uitstapjes/activiteiten variëren – drinken wordt ook buiten deze tijden gegeven wanneer hier behoefte aan is – luiers verschonen we uiteraard ook buiten deze tijden om).

7.30-9.00 uur: Binnenkomst en vrij spelen in de groep
9.00-9.15 uur: Gezamenlijk opruimen
9.15-9.30 uur: In de kring (zingen en/of boek lezen)
9.30-09.55 uur: fruit eten, drinken en gezellig praten met elkaar
9.55-10.15 uur: Naar het toilet/schone luier
10.15-10.45 uur: Activiteit (verven/kleien/thema-activiteit/etc.)
10.45-11.30 uur: Jas en schoenen aan – naar buiten
11.30-11.45 uur: Opruimen, naar binnen, jas en schoenen uit, handen wassen
11.45-12.30 uur: Lunch
12.30-13.30 uur: Opruimen/verschonen/toilet/naar bed
13.30-14.30 uur: Vrij spelen/activiteit aan tafel
14.30-15.00 uur: Kinderen uit bed halen/verschonen/toilet/verzorging (haren kammen, gel, etc.)
15.00-15.20 uur: Drinken en eten
15.20-15.50 uur: Actief spelletje in de groep
15.50-16.00 uur: Toilet/verschonen/schoenen en jas aan
16.00-17.00 uur: Buiten spelen
17.00-17.15 uur: Opruimen, naar binnen, jas en schoenen uit, handen wassen
17.15-18.00 uur: Spelen in het speellokaal

 

De speeltafel

2 november 2021

De speelruimte

2 november 2021

De eettafel

2 november 2021