Skip to main content

Dagindeling

In beide groepen hanteren we een dagritme; een vertrouwd dagritme geeft houvast aan kinderen en pedagogisch medewerkers.

Doordat kinderen weten wat er komen gaat, scheppen wij een (emotioneel) veilige omgeving. Én een vertrouwd dagritme geeft rust; ondanks dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dagritme zoals wij dat hanteren (thema’s/uitstapjes/activiteiten variëren – drinken wordt ook buiten deze tijden gegeven wanneer hier behoefte aan is – luiers verschonen we uiteraard ook buiten deze tijden om).

7.30-9.00 uur: Binnenkomst en vrij spelen in de groep
9.00-9.15 uur: Gezamenlijk opruimen
9.15-9.30 uur: In de kring (zingen en/of boek lezen)
9.30-09.55 uur: fruit eten, drinken en gezellig praten met elkaar
9.55-10.15 uur: Naar het toilet/schone luier
10.15-10.45 uur: Activiteit (verven/kleien/thema-activiteit/etc.)
10.45-11.30 uur: Jas en schoenen aan – naar buiten
11.30-11.45 uur: Opruimen, naar binnen, jas en schoenen uit, handen wassen
11.45-12.30 uur: Lunch

12.30-13.30 uur: Opruimen/verschonen/toilet/naar bed
13.30-14.30 uur: Vrij spelen/activiteit aan tafel
14.30-15.00 uur: Kinderen uit bed halen/verschonen/toilet/verzorging (haren kammen, gel, etc.)
15.00-15.20 uur: Drinken en eten
15.20-15.50 uur: Actief spelletje in de groep
15.50-16.00 uur: Toilet/verschonen/schoenen en jas aan
16.00-17.00 uur: Buiten spelen
17.00-17.15 uur: Opruimen, naar binnen, jas en schoenen uit, handen wassen
17.15-18.00 uur: Spelen in het speellokaal